Instrukcijos

BIUDŽETO SUDARYMAS

Sąmatos bendriniu atveju
Naujo metinio biudžeto sudarymas

Mokėjimo paraiškos

OPERACIJOSE NAUDOJAMŲ STATINIŲ DUOMENŲ ĮVEDIMAS

PIRKIMŲ, PARDAVIMŲ OPERACIJŲ REGISTRAVIMAS

ATSKAITINGI ASMENYS

SANDĖLIO APSKAITA

MOKĖJIMAI

ILGALAIKIS TURTAS

TĖVŲ ĮNAŠAI

PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

SUTARČIŲ MODULIS

LIKUČIŲ ĮKĖLIMAS DARBO SU SISTEMA PRADŽIOJE

ĮVAIRŪS PROCESAI IR PAPILDOMA MEDŽIAGA

ATASKAITOS

DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA

D.U.K.

• Pradelstos dienos F4 ataskaitoje
• Kaip konfigūruojamos Finansinės būklės ir Veiklos rezultatų ataskaitos?
• Kaip vykdomas kasinių atstatymas per vidinę banko sąskaitą?
• Kaip atliekamas ilgalaikio turto grupės keitimas?
• Kaip atliekamas ilgalaikio turto perdavimas kitam VSS?
• Kaip turi būti koreguojama nusidėvėjimo suma?
• Kas gali būti, kad neskaičiuoja nusidėvėjimo ilgalaikio turto kortelėje?
• Kaip turi būti atliekamas nemokamai gauto ilgalaikio turto pajamavimas?
• Kaip pakeisti ilgalaikio turto detalizacijas iš nepagrindinės veiklos į pagrindinę ar atvirkščiai?
• Kaip atliekamas ilgalaikio turto perdavimas iš vieno atsakingo kitam atsakingam asmeniui?
• Kaip atliekamas skolos “permetimas” ant kitos sąmatos?
• Kaip sudengti/atidengti mokėtinas/gautinas sumas?
• Kaip atliekami perkėlimai sandėlyje nuo vieno atsakingo asmens kitam?
• Kaip atliekamas atsargų perkėlimas iš vienos sandėlio vietos į kitą?
• Kaip vykdomas atsargų komplektavimas?
• Kaip turi būti nurašomos užbalansinės atsargos?
• Kaip atliekamas atsargų perdavimas kitiems VSS arba kitiems subjektams?
• Kaip atliekamas pagal panaudą/pasaugą gautų atsargų pajamavimas?
• Kaip išskaidyti vieną atsargos vienetą į kelis?
• Kaip nuimti biudžeto kontrolę?
• Kaip iškelti perviršį/deficitą metų pradžioje?
• Kaip sukurti mokėjimo paraišką finansavimo grąžinimui?
• Kaip registruoti banko komisinių išmokėjimus?
• Kaip rankiniu būdu turi būti detalizuojamas DU žiniaraštis, kai nesutinka detalizacijos?
• Kaip elgtis, kai darbuotojas suserga atostogų metu?
• Kaip prie darbo sutarties pakeisti nustatyto atlyginimo kintamąjį, kai jo reikšmė keičiasi ne nuo mėnesio pirmos • dienos? Nauja!
• Kaip pakeisti maksimalų, pagal vykdymo dokumentus išskaitymo procentą? Nauja!
Kaip pakeisti nedarbingumo pašalpos mokėjimo procentinį tarifą? Nauja!
• Kaip atliekamas rankinis skolų dengimas?
• Kaip turi būti pergrupuojamas gautas finansavimas? 

BIUDŽETO SUDARYMAS

Sąmatos bendriniu atveju
Naujo metinio biudžeto sudarymas

Mokėjimo paraiškos

OPERACIJOSE NAUDOJAMŲ STATINIŲ DUOMENŲ ĮVEDIMAS

PIRKIMŲ, PARDAVIMŲ OPERACIJŲ REGISTRAVIMAS

ATSKAITINGI ASMENYS

SANDĖLIO APSKAITA

MOKĖJIMAI

ILGALAIKIS TURTAS

TĖVŲ ĮNAŠAI

PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

SUTARČIŲ MODULIS

LIKUČIŲ ĮKĖLIMAS DARBO SU SISTEMA PRADŽIOJE

ĮVAIRŪS PROCESAI IR PAPILDOMA MEDŽIAGA

ATASKAITOS

DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA

D.U.K.

• Pradelstos dienos F4 ataskaitoje
• Kaip konfigūruojamos Finansinės būklės ir Veiklos rezultatų ataskaitos?
• Kaip vykdomas kasinių atstatymas per vidinę banko sąskaitą?
• Kaip atliekamas ilgalaikio turto grupės keitimas?
• Kaip atliekamas ilgalaikio turto perdavimas kitam VSS?
• Kaip turi būti koreguojama nusidėvėjimo suma?
• Kas gali būti, kad neskaičiuoja nusidėvėjimo ilgalaikio turto kortelėje?
• Kaip turi būti atliekamas nemokamai gauto ilgalaikio turto pajamavimas?
• Kaip pakeisti ilgalaikio turto detalizacijas iš nepagrindinės veiklos į pagrindinę ar atvirkščiai?
• Kaip atliekamas ilgalaikio turto perdavimas iš vieno atsakingo kitam atsakingam asmeniui?
• Kaip atliekamas skolos “permetimas” ant kitos sąmatos?
• Kaip sudengti/atidengti mokėtinas/gautinas sumas?
• Kaip atliekami perkėlimai sandėlyje nuo vieno atsakingo asmens kitam?
• Kaip atliekamas atsargų perkėlimas iš vienos sandėlio vietos į kitą?
• Kaip vykdomas atsargų komplektavimas?
• Kaip turi būti nurašomos užbalansinės atsargos?
• Kaip atliekamas atsargų perdavimas kitiems VSS arba kitiems subjektams?
• Kaip atliekamas pagal panaudą/pasaugą gautų atsargų pajamavimas?
• Kaip išskaidyti vieną atsargos vienetą į kelis?
• Kaip nuimti biudžeto kontrolę?
• Kaip iškelti perviršį/deficitą metų pradžioje?
• Kaip sukurti mokėjimo paraišką finansavimo grąžinimui?
• Kaip registruoti banko komisinių išmokėjimus?
• Kaip rankiniu būdu turi būti detalizuojamas DU žiniaraštis, kai nesutinka detalizacijos?
• Kaip elgtis, kai darbuotojas suserga atostogų metu?
• Kaip prie darbo sutarties pakeisti nustatyto atlyginimo kintamąjį, kai jo reikšmė keičiasi ne nuo mėnesio pirmos • dienos? Nauja!
• Kaip pakeisti maksimalų, pagal vykdymo dokumentus išskaitymo procentą? Nauja!
Kaip pakeisti nedarbingumo pašalpos mokėjimo procentinį tarifą? Nauja!
• Kaip atliekamas rankinis skolų dengimas?
• Kaip turi būti pergrupuojamas gautas finansavimas?