Kaip turi būti koreguojama nusidėvėjimo suma?

Ilgalaikio turto kortelėje kuriama nauja operacija Ilgalaikio turto įsigijimo nusidėvėjimo koregavimas. Detalėse pridedama pokyčio suma (jei turi būti nudėvėta daugiau – tada be minuso, jei turi būti nudėvėta mažiau – tada suma turi būti su minusu). Tvirtinama su korespondencija “Nusidėvėjimo koregavimas”.