Banko sąskaitų ir kasų sukūrimas. Operacijos

Šiame dokumente aprašyta, kaip sukurti naujas banko sąskaitas arba kasas, kaip susikonfigūruoti nustatymus ir registruoti mokėjimų operacijas sistemoje. Visą informaciją apie tai rasite šioje instrukcijoje Banko sąskaitos ir kasos operacijos