Ilgalaikio turto įsigijimo operacijų registravimas

Šioje instrukcijoje aprašyti dažniausi Ilgalaikio turto įsigijimo atvejai ir jų registravimo tvarka sistemoje. Yra aprašomas įvairių rūšių įsigijimas ilgalaikis turtas, pateikiami galimi įsigijimo būdai.

Instrukcijoje yra aprašyti šio IT pirkimo atvejai:

  • Materialaus IT pirkimas ir įsigijimas.
  • Finansinio turto pirkimas ir įsigijimas.
  • Esminio pagerinimo darbų pirkimas.
  • Nebaigtos statybos darbų pirkimas.

Instrukcijoje yra aprašyti šie IT įsigijimo būdai:

  • IT pirkimas.
  • IT nemokamas gavimas iš viešojo sektoriaus subjektų.
  • IT nemokamas gavimas iš kitų subjektų.
  • IT pasigaminimas.

Ilgalaikio turto operacijos – Įsigijimas