Kaip atliekamas ilgalaikio turto perdavimas iš vieno atsakingo kitam atsakingam asmeniui?

Yra keli perdavimo būdai:

  1. Kiekvienoje Ilgalaikio turto kortelėje kuriama nauja operacija “Perdavimas”. Operacija tvirtinama. Atsiradusioje lentelėje nurodomas tik naujas materialiai atsakingas asmuo.
  2. Perdavimas atliekamas automatiškai – ilgalaikio turto sąraše reikia susidėti tokius filtrus, kad lange būtų tik norimi perduoti IT vienetai. Tai atlikus spaudžiamas mygtukas “Perduoti kelis”. Atsiradusioje lentelėje nurodomas tik naujas materialiai atsakingas asmuo.