Ligoninių operacinių valdymo sistema

Sistema skirta planuoti operacijas ir organizuoti ligoninės operacinių darbą. Informacinę sistemą sudaro šios funkcinės sritys:

• Operacijų planavimas.
• Skubių operacijų registravimas.
• Interaktyvaus operacinių grafiko sudarymas.
• Pooperacinė veikla.
• Operacijų sąnaudų fiksavimas.
• Administravimas.
• Ataskaitos.
• Informacija pacientams.