Kaip turi būti pergrupuojamas gautas finansavimas?

Situacija, kai apskaitoje fiksuotas gautas finansavimas atsargoms įsigyti, o faktiškai  panaudojamas Kitoms išlaidoms.

Tam, kad susitvarkytų finansavimo sumų likučiai 20 VSAFAS 4 priedo ataskaitoje,  reikia kurti buhalterinę pažymą, Debetuojant gautą finansavimą atsargoms ir Kredituojant Kitoms išlaidoms. Taip pergrupuosite gautą finansavimą.