Kaip atliekamas pagal panaudą/pasaugą gautų atsargų pajamavimas?

Gavus atsargas pagal panaudą reiktų daryti taip:

  1. Sukuriamas produktas, kur turto grupė: Pagal panaudos sutartis gautas ūkinis inventorius , tipas prekė. Globalios grupės – neaktualu, galite nedėti jokių.
  2. Kuriama nauja pirkimo sąskaita. Pagrindinėje informacijoje nurodomas tipas “Gavimas”. Nurodomas partneris iš kurio gavote atsargas. Detalėse pridedamas produktas. Detalizuojama sąmatai. Svarbiausia, kad tos sąmatos funkcija, finansavimo šaltinis (nebūtinai), programa, asignavimų valdytojas sutaptų su perduodamų atsargų. Jei nenurodyta perdavimo akte – detalizuokite tiesiog savo kokiai nors sąmatai. Nurodomas atsakingas asmuo, sandėlis. Operacija tvirtinama su korespondencija “Atsargos, gautos pagal sutartis”.