Kaip vykdomas atsargų komplektavimas?

Pasitaiko situacijų, kai nupirkus kelias skirtingas atsargas, apskaitoje jos turės būti pajamuojamos  kaip vienas produktas.

Yra atvejų, kai perkamos atsragos (pvz. audinys) ir  paslauga (pvz. siuvimas). Pasiuvus galutinį produktą, jis toliau bus pajamuojamas kaip ūkinis inventorius. Tokiu atveju  siuvimo paslaugą, kurią komplektuosite, pirkite  kaip atsargas. Susikurkite naują produktą, kurio Globali grupė būtų Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina

Sandėlyje, vidinėse operacijose kuriama nauja operacija. Pasirenkamas tipas „Komplektavimas“. Nurodoma privaloma informacija. Operacijos detalėse, viršutinėje „Išeinančių prekių“ lentelėje spaudžiama [pridėti] ir iš sąrašo pasirenkama nupirkta paslauga ir prekės, naujai atsargai sukurti. Pridėti likučiai pažymimi.

Įeinančių prekių lentelėje spaudžiamas mygtukas [pridėti] ir pasirenkamas naujas sukurtas produktas, kuris bus pajamuojamas iš viršutinėje lentelėje sudėtų produktų. Dokumentas išsaugomas. Pridedamos privalomos detalizacijos prie apatinės lentelės produkto per [Atidaryti detales] (asignavimų valdytojas, programa, priemonė, finansavimo šaltinis, ekonominė klasifikacija, funkcinė klasifikacija, turto grupė). Operacija tvirtinama su korespondencija „Atsargų komplektavimas“.