Kaip prie darbo sutarties pakeisti nustatyto atlyginimo kintamąjį, kai jo reikšmė keičiasi ne nuo mėnesio pirmos dienos?

Spauskite Keisti darbo sutartį, nurodykite naujų pakeitimų (šiuo atveju naujo atlyginimo koeficiento)  įsigaliojimo datą ir Pakeitimo pagrindą, spauskite Patvirtinti pakeitimus. Toliau eikite Kintamųjų reikšmės,  ištrinkite  iki pakeitimų galiojusį AK (ar kitą nustatyto darbo užmokesčio) kintamąjį. Paspaudus  Redaguoti darbo sutartį, kintamųjų reikšmėse spauskite  Naujas ir pridėkite AK (ar kitą reikiamą) kintamąjį, nurodant naują koeficiento reikšmę ir Galioja nuo datą (turi sutapti su sutarties keitimo data). Tada  skaičiuokite DU žiniaraštį.