Kaip turi būti atliekamas nemokamai gauto ilgalaikio turto pajamavimas?

Sukuriama nauja ilgalaikio turto kortelė. Užpildoma privaloma informacija. Tada ilgalaikio turto kortelėje kuriama nauja operacija “Ilgalaikio turto įsigijimo koregavimas”. Detalėse pridedama suma lygi įsigijimo sumai. Operacija detalizuojama. Tvirtinama su korespondencija “IT_06 IT nemokamai gautas (įsigijimo savikaina)”.

Toliau keliamas nusidėvėjimas. Kuriama nauja ilgalaikio turto operacija “Ilgalaikio turto įsigijimo nusidėvėjimo koregavimas”. Detalėse pridedama suma lygi nusidėvėjimo sumai, tvirtinama su korespondencija “IT_07 IT nemokamai gautas (sukauptas nusidėvėjimas)”.