Kaip iškelti perviršį/deficitą metų pradžioje?

Metams pasibaigus ir uždarius pajamų ir sąnaudų sąskaitas, perviršį/deficitą sekančių metų pradžioje reikia išsikelti į Ankstesniųjų metų perviršį/deficitą. Atliekami tokie veiksmai. Einamųjų metų sausio 1 dienai yra kuriama buhalterinė pažyma, su kuria einamųjų metų perviršis deficitas iškeliamas į ankstesnių metų perviršį deficitą. Eiliškumas būtų toks:

Kuriama buhalterinė pažyma,kurios data 201x 01 01  įrašoma ankstesnių metų perviršio/deficito suma. Detalizuoti neprivaloma. Tvirtinama pasirinkus bet kurią korespondenciją. Jau korespondencijų lange įsirašoma D Einamųjų metų perviršis deficitas K Ankstesnių metų perviršis deficitas.