Kaip turi būti nurašomos užbalansinės atsargos?

Vidinėse operacijose registruojama nauja operacija, kurios Tipas “Nurašymas”. Nurodoma privaloma informacija. Detalėse iš likučių pridedami nurašomi produktai. SVARBU pridedant stebėti, ar pridedami produktai turi turto grupę “Ūkinis inventorius”. Pridėjus likučiai pažymimi su mygtuku “Žymėti automatiškai”. Pažymėjus spaudžiama “Nurašyti”. Iš sąrašo pasirenkama korespondencija “Užbalansinių atsargų nurašymas”.