Medžiagų ir žaliavų nurašymas

Šiame dokumente aprašyta atsargų nurašymo operacijos registravimo seka. Ši operacija gali būti taikoma balansinėms atsargoms nurašyti (dažniausiai medžiagoms ir žaliavoms), taip pat ir ūkiniam inventoriui nurašyti.

Medžiagų ir žaliavų nurašymas