Kaip atliekamas ilgalaikio turto perdavimas kitam VSS?

Ilgalaikio turto kortelėje kuriama nauja operacija “Nurašymas”. Pasirenkamas tipas “Nurašymas”, nurodoma data, operacija tvirtinama. Atsiradusioje lentelėje pažymima “Ne” (atsargos iš ilgalaikio turto nebus kuriamos). Spaudžiama [Toliau]. Sekančioje lentelėje pasirenkamas nurašymo tipas – “Perdavimas VSS subjektams”. Nurodoma įstaiga kuriai perduodama. Renkamasi [Toliau]. Atsidaro korespondencijų langas. Susitikrinamos korespondencijos ir operacija patvirtinama iki galo.