Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita

Šiame dokumente rasite visą informaciją, kaip sistemoje:

  • registruoti darbuotojų korteles, darbo sutartis;
  • sudarinėti darbo grafikus;
  • vesti personalo operacijas;
  • pildyti tabelius;
  • skaičiuoti darbo užmokestį.

Darbo laiko ir darbo užmokesčio skaičiavimas

Pasitaiko atvejų, kada iš darbuotojų yra vykdomi išskaitymai už ryšio paslaugas ar maitinimą. Tokie atvejai ir atliekami veiksmai sistemoje aprašyti šioje instrukcijoje

DU išmokėjimų principai esant atskaitymams už maitinimą, ryšius

Neretai, įstaigos priima darbuotojus finansuojamus iš Darbo biržos ar kitų fondų. Tokie atvejai ir atliekami veiksmai sistemoje aprašyti šioje instrukcijoje

DU išmokėjimų principai kai gaunamos lėšos iš LDB ir ESF

Suminės darbo laiko apskaita ir jos taikymo ypatumai sistemoje (Nauja)

Suminė DU apskaita