• Home
  • Privatumo pranešimas

Privatumo pranešimas

Šis privatumo pranešimas:

•    apibrėžia UAB “SVK” įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
•    paaiškina, kaip UAB “SVK” renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
•    informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Mes renkame duomenis:

•    kuriuos pateikiate Jūs, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove, pavyzdžiui, perkate paslaugas arba registruojatės paslaugoms, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;
•    kurie generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, pavyzdžiui, kai naudojatės  mūsų paslaugomis (pvz., skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę, elektroninį laišką);
•    kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

•    pagrindinė informacija, pvz.: vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys;
•    duomenys, kurie susiję su paslaugų teikimu, pavyzdžiui, paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai. UAB „SVK“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

Jūs galite kreiptis į UAB„SVK“ dėl visų su šiuo privatumo pranešimu arba Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų bet kuriuo Jums patogiu būdu:

•    raštu – el. paštu: info@svk.lt;
•    žodžiu – tel.: +37037270337;
•    raštu – adresu: Jogailos g.9 , Vilnius;
•    atvykus į ofisą – adresu: Savanorių pr. 192, Kaunas.