Kaip pakeisti ilgalaikio turto detalizacijas iš nepagrindinės veiklos į pagrindinę ar atvirkščiai?

Jeigu matote, kad neteisingai sąnaudų DK sąskaitai priskiriamas IT nusidėvėjimas ar kitos su IT susijusios sąnaudos, greičiausiai IT detalizacijose bus neteisingai parinkta IT naudojimo veikloje grupė.  Kai pridėta IT naudojimas pagridninėje veikloje –  paklius į pagrindinės veiklos sąnaudas.  Kai pridėta IT naudojimas nepagridninėje veikloje – paklius į nepagrindinėsveiklos sąnaudas.

Reiktų IT kortelėje daryti:

  1. Stabdyti nusidėvėjimą
  2. Daryti nusidėvėjimo koregavimo operaciją su “-” visam priskaitytam nusidėvėjimui. Tvirtinti su korespondnecija IT nusidėvėjimo koregavimas
  3. Daryti nusidėvėjimo koregavimo operaciją, tik jau be minuso ir pakeisti detalėse IT naudjimas veikloje – naudojama ne pagrindinėje veikloje. Tvirtinti su korespondneicja Nusidėvėjimo koregavimas.
  4. Daryti vertės mažinimo operaciją, tvirtinti su korespondnecija IT detalizacijų keitimas (nurašymas).
  5. Daryt vertės didinimo operaciją, tik jau pakeitus detalę IT naudojimas veikloje ir tvirtinti su korespondencija IT detalizacijų keitimas (pajamavimas).
  6. Aktyvuoti nusidėvėjimą

Tada paskaičiuokite sekančio mėnesio nusidėvėjimą ir pažiūrėkite ar jau kris į geras sąnaudas.