Kaip sukurti mokėjimo paraišką finansavimo grąžinimui?

  • Teikiama nauja mokėjimo paraiška, kurios tipas nurodomas Išeinančios mokėjimo paraiškos grąžinimas. Patikrinama, kad paraiškoje būtų varnelė Išankstinė mokėjimo paraiška. Pridedamam sąmata, nurodoma ekonominė klasifikacija iš kurios grąžinama. Detalėse pridedamam turto grupė. Paraiška tvirtinama įstaigoje, su korespondencija MP teikimas (gautinas grąžintinas finansavimas).
  • Banko sąskaitoje atliekamas pinigų išmokėjimas, su paskirtimi Grąžinimas Partneris ir kaip pagrindo dokumentas pridedama 1 punkte pateikta mokėjimo paraiška. Operacija tvirtinama su korespondencija Grąžinimas pagal įeinančia mokėjimo paraišką grąžinimui.