Veiklos valdymo sistema

Buhalterinė apskaita
Pirkimai, pardavimai, ilgalaikis turtas, atsargos, darbo užmokestis, atsiskaitymai ir kita.
Finansų valdymas
Biudžeto planavimas, sudarymas, vykdymas ir kontrolė.
Strateginis planavimas ir veiklos vykdymas
Strateginis plėtros planas, strateginis veiklos planas.
Dokumentų valdymas
Dokumentų valdymo sistema, veiklomis paremtas procesų vykdymas, el. kvalifikuotas parašas (ADOC).
Investicinių projektų valdymas
Projektų biudžeto pagal veiklas planavimas, vykdymas ir kontrolė, Gantt diagrama.
Turto administravimas ir valdymas
Turto vienetų duomenų bazė, jų administravimas.Turto efektyviam valdymui reikalingi savalaikiai duomenys apie turto vienetų duomenų pokyčius, jų išlaikymo sąnaudas, turto kontrolė prevencijos tikslais.
Mokesčių ir kitų įmokų už suteiktas paslaugas administravimas
Mokesčio tarifikacijos valdymas, mokėtojų bazės administravimas, integracija su buhalterine apskaita.
Apskaitos duomenų konsolidavimas
Konsoliduojamų įstaigų apskaitos duomenų bazė.
Ataskaitos
VSAFAS, VAS finansinių ataskaitų paketas, biudžeto vykdymo ataskaitos, konsoliduotos ataskaitos, įvairios analitinės ataskaitos.