Atskaitingų asmenų operacijų registravimas apskaitoje

Šioje instrukcijoje yra aprašytos taisyklės, kaip sistemoje registruoti atskaitingų asmenų operacijas:

  • Reikalingi nustatymai;
  • Atskaitingų asmenų sukūrimas;
  • Pirkimo sąskaitų, per atskaitingus asmenis, registravimas;
  • Pinigų kvitų registravimas pažymint, kad sąskaitos yra apmokėtos;
  • Finansavimo registravimo principai;
  • Išmokėjimas atskaitingam asmeniui;
  • Avansinių apyskaitų formavimas.

Atskaitingų asmenų operacijų registravimas