Kaip atliekamas ilgalaikio turto grupės keitimas?

Ilgalaikio turto kortelėje yra atliekama nauja operacija “Turto grupės keitimas”. Nurodoma tik data. Operacija tvirtinama. Lentelėje nurodoma nauja turto grupė. Patvirtinama.