NE_6 Pažyma dėl finansavimo sumų – UN tikrinimas ir koregavimas

Šiame dokumente yra aprašyti atvejai, kada ataskaita NE_6 Pažyma del finansavimo sumu – UN yra neteisinga bei pateikiami patarimai, kaip sutikrinti duomenis bei  surasti ir ištaisyti klaidas Finansavimo sumų pažymos tikrinimai ir koregavimas