2022 m. gruodžio 22 d.

1.74.36.xxxx

ATASKAITOS

 1. Atsižvelgiant į LR finansų ministro  2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. 1K-301 „Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo”, programoje yra atnaujintos antraštės ir pasirašančiųjų informacija šios ataskaitose:

  BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas);

  BP3 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2);

  BP14_2 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų (1K-464) ataskaita.

PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

 1. Realizuotas funkcionalumas, kad DU žiniaraštyje būtų skaičiuojamas priskaitymas AUKRA Apmokėjimas už kitų rūšių atostogas, kai darbo sutartis yra valandinė ir sukurta personalo operacija su žymėjimu KR Kitų rūšių atostogos. Patvirtinus operaciją reikia perpildyti ir uždaryti darbuotojo tabelį AUKRA priskaitymo paskaičiavimui DU žiniaraštyje.

  Taip pat patikskintas AUKRA priskaitymo skaičiavimas, kad nebūtų skaičiuojama už poilsio dienas, kurios patenka į personalo operacijos su KR žymėjimu laikotarpį.

 2. Atnaujintos 2023 metų  išskirtinės kalendorinės dienos (šventnės, prieššventinės), todėl jau galima pergeneruoti darbuotojų darbo grafikus nuo 2023-01-01.

 3. Atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, nuo 2023 m. sausio 1 d.   sistemoje atlikti sekantys atnaujinimai:

   

  • atnaujinta NPD skaičiavimo formulė – apmokestinant Gyventojų pajamų mokesčiu darbuotojui paskaičiuotą mėnesio darbo užmokestį, priklausomai nuo jo dydžio, bus taikoma atitinkama formulė :
  • Kai darbuotojo DU per mėnesį neviršija MMA (840 eur) taikomas mėnesio NPD yra 625 eurų;
  • NPD =625– 0,42 × (DU –MMA(840 )jei mėnesinio DU ≤ 1926 eurų (kai pajamos per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieną dydį, tačiau neviršija 1926 eurų)

  Pastaba: kai pajamos per mėnesį viršija 1926 eurus, NPD formulė 2023 metais lieka nepakitusi, t.y. NPD = 400 – 0,18 × (DU –642).

  • NPD dydžiai pagal darbingumo lygius:

  0–25 procentų darbingumo lygis- taikomas mėnesio NPD 1005 eur;

  30–55 procentų darbingumo lygis- taikomas mėnesio NPD 935 eur

 4. Atnaujintos kintamųjų reikšmės, susijusios su darbo užmokesčio skaičiavimu: nuo 2023 m. sausio 1 d.:

  • pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis – 186 eurų (taikomas politikų, valstybės  ir  savivaldybių  biudžetinių  įstaigų  darbuotojų  pareiginėms  algoms bei atlygiams paskaičiuoti);

  • galiojanti MMA (minimali mėnesinė alga) neatskaičius mokesčių yra 840 eurų;

  • galiojantis MVĮ (minimalus valandinis įkainis) neatskaičius mokesčių yra 5,14 eurų;

   Pastaba: 2023 m. metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius bei metinis vidutinis mėnesio darbo valandų skaičius esant 5 darbo dienų savaitei išlieka nepasikeitęs, t.y. 20,9 d.d. (251 d.d. 12 mėnesių) ir 166,8 val. (2002 val. 12 mėnesių).

 5. Realizuotas funkcionalumas, kad DU žiniaraštyje būtų skaičiuojamas priskaitymas MD Privalomų medicininių apžiūrų laikas, kai sukurta personalo operacija su žymėjimu MD darbuotojui kurio darbo sutartis yra valandinė.

FINANSAVIMAS IR BIUDŽETAI

 1. Pasikeitus strateginio planavimo nuostatoms, sistemoje, Iždo portfeliuose  2023 m.  Strateginio veiklos plano programose pagal poreikį yra kuriamos priemonės su prierašu TP- tęstinė priemonė arba PP- pažangos priemonė (prierašas pavyzdinis).

  Atsižvelgiant į vartotojų poreikį atskirti sąmatas pagal pažangos ir tęstines priemones, buvo nuspręsta sąmatoms parinkti “Specialius sąmatos tipus”:  Navigacija->Administravimas->Sąrašai-> sąrašas „Sąmatos specialus tipas“ papildytas naujais tipais:

  PP Pažangos priemonė;

  TP Tikslinė priemonė;

  Nenurodytas.

  Norint turėti galimybę programoje sąmatas  filtruoti atskirai pagal  tęstines arba pažangos priemones, atitinkamas tipas pagal priemonės pavadinime esantį prierašą turėtų būti nuordytas kiekvienos naujai kuriamos 2023 m. sąmatos eilutėje  [Specialus tipas].

  Sąmatoje nurodytas Specialus tipas bus matomas modulio [Finansavimas ir biudžetai] ->[Sąmatos] paieškos lange ir  Strateginis planavimas->Programos->kiekvienos programos  priemonės skyriuje [Sąmatos]:

  Sąmatoje nurodytas Specialus tipas pateks į kuriamų su ta sąmata operacijų bei apskaitos detalizacijų įrašus, todėl bus galima filtruoti duomenis pagal šią detalizaciją.

  Svarbu! Jeigu sąmatos kūrimo metu tipas nebus nurodytas, arba nurodytas neteisingas, vėliau, patvirtinus sąmatos versijas, nebus galimybės jo įvesti/pakeisti.

  Kad būtų išvengta klaidų sąmatų kūrimo metu, programoje  yra realizuota galimybė vartotojo pasirinkimu nustatyti laukelį [Specialus tipas] kaip privalomą arba ne.

  Navigacija->Administravimas->Programos nustatymai-> Sukurta nauja eilutė [Privalomas specialus tipas sąmatose] su galimybe stulpelyje [Reikšmė] uždėjus  varnelę padaryti privalomą pildyti  eilutę sąmatoje. Be varnelės laukelyje [Reikšmė] Specialaus tipo pasirinkimas sąmatoje nebus privalomas.

  Jeigu priemonės pavadinime nėra prierašo PP, TP ar panašiai, bet laukelis [Specialus tipas] bus nustatymuose pažymėtas kaip privalomas pildyti, reikės pasirinkti sąmatos specialų tipą „Nenurodytas“ .

  Pastaba: Dėl Sąmatos tipo pildymo sistemoje privalomumo reiktų suderinimo su savivaldybės adminstracijos Strateginio planavimo specialistais.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

 1. Atnaujintos ataskaitų NT_1 NT: Parduotas ir konsoliduotos NT: Parduotas taisyklės dėl parduotų vaikinių resursų duomenų generavimo T.y. į ataskaitą bus patraukiami parduoti tiek tėviniai tiek ir vaikiniai resursai.