2021 m. vasario 25 d.

1.74.28.xxxx

 

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 1. Personalo ir atlyginimų modulyje -> Darbo sutartyse atsidarius atostogas, aktyvuotas Trynimo mygtukas, sukurtiems ateities periodams ištrinti.

 1. Pašalintas neatitikimas- kai sukurtose sumose apskaitai, atsidarius bet kurio priskaitymo ar mokesčių detales ir paspaudus tabelio Nr. programa atidarydavo visiškai kito darbuotojo darbo sutartį.

  Dabar, sumose apskaitai paspaudus tabelio Nr., nukreipiama į teisingą darbo sutartį .

NEKILNOJAMOJO TURTO MODULIS

 1. Sutvarkytas ataskaitų NT_3 NT: Išnuomotas ir NT_4 NT: Pagal panaudos sutartis perduotas stulpelio “Teisinis pagrindas” sugeneravimas. Primename, kad teisinis pagrindas į šias ataskaitas papuola iš Sutartyse -> Lauke “Teisinis pagrindas” įvestos informacijos.
 2. Atlikti pakeitimai Sutarčių modulio sutarties pagrindinės informacijos lange – lauko “Valandinis įkainis” pavadinimas pakeistas į “Įkainis Eur. (val., mėn.)”. Sutarties trukmės tipą pasirinkus Ilgalaikė arba Trumpalaikė ir į Įkainio lauką įrašius reikšmę, ji bus traktuojama kaip mėnesinė atitinkamai ilgalaikės ar trumpalaikės nuomos suma ir į nuomos ataskaitą bus patraukiama iš šio lauko, o metinė nuomos vertė ataskaitoje išskaičiuojama aritmetiniu būdu. Jeigu Įkainio laukas nebus užpildytas – į ataskaitos nuomos vertės stulpelius reikšmės bus išskaičiuojampos iš sutarties vertės lauko. Jeigu sutarties trukmės tipas bus parinktas “Valandinė”, o į Įkainio lauką bus įrašyta valandos įkainis, tai ataskaitoje ši reikšmė bus atvaizduojama atitinkamai Valandos Eur/h stulpelyje.
 3. Ataskaita NT_1 NT: Parduotas papildyta naujais stulpeliais “Sutarties Nr.” ir “Pasirašymo data” , kurie į ataskaitą užsipildo iš Sutartyje suvestos informacijos.
 4. Papildytos ataskaitų NT: Pagal patikėjimo sutartis perduotas, NT: Pagal panaudos sutartis perduotas, NT: Nenaudojamas taisyklės:
  stulpeliuose “Komunalinės sąnaudos, Eur/metus” ir “Remonto sąnaudos, Eur/metus” papildant taisyklę, kad jeigu NT yra vaikinis resursas (turi tėvinį), jo reikšmę turi išskaičiuoti nuo tėvinio resurso susieto IT proporcingai plotui (pagal tėvinio resurso bendrą plotą ir vaikinio resurso bendrą plotą) iš NT charakteristikos.

BIUDŽETO PLANAVIMO MODULIS

 1. Realizuotas funkcionalumas, kad tvirtinant Biudžeto planą atsidarytų papildomos informacijos langas, kuriame gali būti keičiama tvirtinimo data, parenkamas tvirtinančio dokumento tipas, numeris ir pagal poreikį įrašomos pastabos. Visa ši informacija toliau bus matoma Biudžeto plano versijų lange.

ATASKAITOS

 1. Atnaujintos ataskaitos DU5_12 Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis taisyklės dėl nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitusios NPD apskaičiavimo formulės.
 2. Pakoreguotos ataskaitos PV4 Detali atostogų likučio ataskaita pagal sąrašą stulpelių “Priskaičiuota dienų” bei “Liko dienų” taisyklės, kad priskaičiuotų dienų suma ir Likutis būtų traukiami ne datos filtre nurodytos datos būklei, bet paskutinio atostogų metinio periodo pabaigos datai.
 3. Patikslinta atataskaita FA8 Mokesčio už vaikų išlaikymą, kad į stulpelį “Ugdymo išlaidos” būtų sugeneruojamos priskaitomos “ FFUIPL Faktines fiksuotos ugdymo išlaidos” sumos ( pagal prie sutarties prodėtą kintamąjį FUIIL Fiksuotas ugdymo išlaidų įkainis lankymui)

PROJEKTŲ VALDYMAS

 1. Patikslinta , kad atidarant modulį Projektų valdymas ->Projektai ir pasirinkus bet kurį projektą bei atsidarant jo planą, procesas nenutrūktų.

ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MODULIS

 1. Atnaujintas datos filtras kuriant masinį procesą Žemės nuomos mokesčio delspinigių skaičiavimui: Žemės nuomos mokestis->Deklaracijos->Skaičiuoti delspinigius-> iš karto atidaromas langas su data, kurią galima pasikeisti pagal poreikį.

DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA

 1. Realizuota galimybė atlikti “paketinį “dokumentų pasirašymą. Norint m.parašu pasirašyti dokumentų paketą t.y. pagrindinį dokumentą ir jo priedus, tai galima atlikti naudojant “Siųsti ADOC” funkciją. Turint dokumentą su priedais, renkamasi “Siųsti ADOC”

Suvedami pasirašymo duomenys ir atsidarius siuntimo el.paštu langui suvedamas adresatas/ai bei siunčiamo paketo tema ir “Siųsti”. Tokiu būdu išsiunčiamas m.parašu pasirašytas visas dokumentų paketas.