2020 m. rugsėjo 17 d.

1.74.26.xxxx

 

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 1. Sutvarkyta problema, kada, esant suminei darbo laiko sutarčiai, suminės apskaitos periodo paskutinį mėnesį darbuotojui neturėjus FD – faktiškai dirbto laiko, jam neprisiskaičiuodavo priskaitymas už viršvalandžius ar prastovas, kadangi einamuoju mėnesiu nebuvo priskaitymų už faktiškai dirbtą laiką. Viršvalandžių ir prastovų, pasibaigus suminiam apskaitiniam laikotarpiui, skaičiavimo logikoje pridėta sąlyga, kad, jeigu skaičiuojamąjį mėnesį nebuvo priskaitymų už FD – faktiškai dirbtą laiką, būtų kreipiamasi į prieš tai buvusius mėnesius.
 2. Personalo operacijų lange sukurti du nauji filtrai Galioja periode nuo ir Galioja periode iki. 

  Pavyzdžiui, filtruose pasirinkus datą nuo 2020-07-01 iki 2020-07-31 bus išfiltruojamos ne tik visos operacijos kurios galioja tik filtre pasirinktame mėnesyje, bet ir tos, kurios prasideda ankstesniame mėnesyje nei pasirinkta filtre “Galioja periode nuo” arba tęsiasi ilgiau nei pasirinkta filtre “Galioja periode iki” ir kartu galioja filtre pasirinktame mėnesyje.

 3. Prie darbo sutarties (DS) yra galimybė pasirinkti nustatymą, kad prie DS nesikauptų atostogų dienos ir, nutraukus tokią darbo sutartį, Kompensacija už nepanaudotas atostogas (KUNA) nebus skaičiuojama . Darbo sutarties Papildoma informacija skyriuje reikia pasižymėti varnelę – Nekaupti atostogų likučio .

  Ši galimybė yra patogi, kai esant poreikiui sukuriama nauja papildoma sutartis DU skaičiavimui, kurią nutraukus programoje neturi būti skaičiuojama KUNA.

  Sutvarkytas esamas programos funkcionalumas, kad darbo sutartyje uždėjus varnelę Nekaupti atostogų likučio, nutraukiant tokią darbo sutartį nebūtų skaičiuojama Kompensacija už nepanaudotas atostogas (KUNA).

 4. Sutvarkyta problema, kad DU žiniaraštyje nuo ligos pašalpos priskaičiuota gyventojų pajamų mokesčio suma  būtų  detalizuota pagal prie darbo sutarties priskirtą LP šabloną. Iki šiol skyrėsi paskaičiuota 15 proc. pajamų mokesčio nuo LP suma su detalizuota atsidarius DU žiniaraščio GPMS eilutės detales.
 5. Jeigu DU žiniaraštyje yra apmokėjimo už atostogas priskaitymų už sekančius mėnesius (laikotarpius) ir išskaičiuoti mokesčiai bei atskaitymai nuo jų, pakeistas funkcionalumas, kad skaičiuojamo mėnesio žiniaraštyje tose sekančio laikotarpio mokesčių ir atskaitymų eilutėse stulpelio Data apskaitai laukeliai būtų neaktyvūs, t.y nebūtų galima įvesti ranka datos apskaitai. Dėl ko sekantį mėnesį, skaičiuojant DU ir kitus priskaitymus po atostogų netesingai skaičiuodavo mokesčius dėl požymio Vartotojo redaguota.Data apskaitai tose eilutėse turi būti nurodoma sekančio mėn DU žiniaraštyje tik mygtumo keisti datas apskaitai pagalba.

APSKAITA

 1. Sutvarkyta problema, kada pirkimuose/pardavimuose nurodžius skirtingus mokėtojus ir naudos gavėjus nesusivykdydavo VOP (Verslo operacijų pranešimai). Po pakeitimų, esant tokiems atvejams, VOP susivykdys.

ILGALAIKIO TURTO MODULIS

 1. Ilgalaikio turto kortelėje laukas Įsigijimo būdas padarytas laisvai koreguojamas prie bet kokio kortelės statuso. Vadinasi, nors ir IT kortelė bus patvirtinta, šį lauką galima bus pakoreguoti .

NEKILNOJAMOJO TURTO MODULIS

 1. Pakeistos ataskaitos NT_2 NT: Nenaudojamas išrinkimo taisyklės susijusios su Resurso patraukimu į šią ataskaitą. Nuo šiol į ataskaitą bus patraukiami resursai, kurių atributuose yra pridėtas Nenaudojimo priežasties atributas, nekreipiant dėmesio į susijusio Ilgalaikio turto vieneto naudojimo būklę. Šis pakeitimas buvo atliktas tuo tikslu, kad į Nenaudojamo nekilnojamojo turto ataskaitą būtų galimybė patraukti dalį nenaudojamo turto. Jeigu yra atvejis, kad nekilnojamojo turto vienete yra nenaudojama tik dalis patalpų ar kito nekilnojamojo turto, tokiu atveju turi būti kuriamas vaikinis resursas nenaudojamų patalpų daliai (jam priskiriamas tėvinis resursas) ir Atributuosepridedamas Nenaudojimo priežasties atributas.
 2. Atlikti pakeitimai Sutarčių modulyje kai sutarties tipas yra nuoma ir  ataskaita NT_3 NT: Išnuomotas papildyta naujais stulpeliais:
  • Sutartyse, kada parinktas sutarties tipas yra Nuoma, atsirado naujas laukas Valandos įkainis Kada nuomos sutartis yra valandinė, tokiu atveju sutarties Trukmės tipas lauke parenkamas tipas Valandinė ir Valandos įkainis lauke įrašoma valandos nuomos kaina.
  • Ataskaita NT_3 NT: Išnuomotas papildyta naujais stulpeliais:
   • Valandinės nuomos suma Eur/val., 
   • Trumpalaikės nuomos suma, Eur., 
   • Ilgalaikės nuomos suma, Eur/mėn)

ATASKAITOS

 1. Atlikti ataskaitų AT14_1 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F4). Detali ir AT14_2 Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas) taisyklių pakeitimai/papildymai, kad būtų korektiškai patraukiamos skolos.
 2. Sutvarkytos Personalo ir atlyginimų VDU ataskaitos  dėl nustatytų darbo valandų patraukimo. Problema pasireikšdavo prie tam tikrų sąlygų t.y. kai darbo sutartyse buvo pažymėta varnelė “Suminė”. Tada neteisingai patraukdavo nustatytas darbo valandas – neatsižvelgiant į turimą etato dydį .
 3. Užkelta naujausia galiojanti deklaracijos GPM312 versija.

FINANSAVIMAS IR BIUDŽETAI

 1. Papildytas ekonominių klasifikacijų šablonas “Viešojo sektoriaus pajamų planas nuo 2018” ekonomine eilute 1.1.4.6.1.2. Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčiai, kuri įsigaliojo nuo 2020m. liepos 1 d.

ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MODULIS

 1. Visuose portfeliuose, kuriuose skaičiuojami Žemės nuomos mokesčiai, atnaujinti VRV verčių iš Registų centro importo portai. Jau galima importuoti VRV vertes už 2020 metus.
 2. Masinis procesas Žemės nuomos mokesčio skolų generavimas ir siuntimas papildytas/pakeistas, kad tiems partneriams, kuriems nepavyko skolos priminimo išsiųsti el.paštu šalia būtų sugeneruotas Skolos priminimo dokumentas ir bendras Skolų priminimų dokumentas eilutėje pavadinimu “Generated summary document”, kuriame sudėti visi Skolų priminimai asmenims, kuriems nepavyko išsiųsti el.paštu .

DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA

 1.  Atlikti pakeitimai susiję su veikloms paskirto dokumento Delegavimu. Kada dokumentas gaunamas tam tikrai veiklai, veiklą gavęs asmuo gali ją Deleguoti atlikti kitam asmeniui. Tokiu atveju yra spaudžiamas mygtukas Deleguoti  -> Delegavimo procese atidaromas veiklos inicijavimo langas ir parenkamas (-i) veiklos (-ų) atlikėjas (-ai) ir veiklos (-ų) rūšis (-ys). Tokiu būdu sukuriama (-os) užduotis (-ys) dokumento vykdytojui (-ams), o delegavusiam asmeniui delegavimo metu paskirta veikla susivykdo.