2020 m. kovo 5 d.

1.74.22.xxxx

ATASKAITOS

 1. Vadovaujantis LR Finansų ministerijos ministros 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija, pakeistos ataskaitų BP3 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2) ir BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas) konfigūracijos bei atnaujintos ataskaitų formos.
 2. Patikslinta ataskaita FR12_12 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (17 VSAFAS 12 priedas), kad būtų sugeneruojami duomenys į 4,5 , 7 ir 8 stulpelius

  Tam reikia prie atitinkamų partnerių pridėti globalias grupes – Į 4 ir 7 stulpelius bus patraukiamos skolos, kurių partneris turės GG00000005 Kontroliuojamas VSS ir GG00000006 Nekontroliuojamas VSS

  Į 5 ir 8 stulpelius bus patraukiamos skolos, kurių partneris turės GG00000002 Asocijuotas subjektas ir GG00000004 Kontroliuojamas ne VSS.

 3. Žemės nuomos mokesčio ataskaitosZNM03 Mokėtojų balansasZNM04 Skolos priminimų sąrašas detalusZNM07 Žemės mokesčio skolos priminimų sąrašaspapildytos nauju filtru “Rodyti mirusius asmenis” Taip – Ne .
 4. Atnaujinta ataskaitos BP14_2 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų (1K-464) forma.
 5. Sutvarkyta DU5_12 ataskaita:

  • Kad generuojant už praėjusį laikotarpį Procentas už stažą būtų sugeneruojamas galiojantis tuo generuojamu laikotarpiu, ne esamas generavimo metu.

  • Jeigu Priemokos Kitnamojo Galioja iki (data neimtinai) yra iki kažkurio mėn. 1 dienos, tai to mėn kintamojo reikšmė nebus skaičiuojama.

  • Stulpelyje Pagrindinis atlyginimas sutvarkytas DU skaičiavimas, kai darbo sutartis valandinė, bet mokamas darbo užmokestis pagal nustatytą AK.

 6. Ataskaitoje DU5_4 Atlyginimo lapelis sukurtas naujas filtras Rodyti sukauptų atostogų dienas Taip/Ne  Personalas ir atlyginimai->Du mokėtinos sumos->Siųsti pranešimą apie atlyginimą taip pat yra sukurta galimybė siųsti DU lapelius be sukauptų atosotgų dienų .

FINANSAVIMAS IR BIUDŽETAI

 1. Sutvarkytas 2/12 sąmatų generavimas iš 1/12 sąmatos versijos.

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 1. Pakeistas apmokėjimo už stažą politikams PPUTLVS Politiko priemoka už tarnybos Lietuvos valstybei stažą priskaitymo skaičiavimas – po 1 procentą už vienus stažo metus, taip, kaip  valstybės tarnautojams.

BIUDŽETO PLANAVIMAS

 1. Realizuotas masinis mokėjimų paskyrimo biudžeto planui funkcionalumas. Iki šiol paskirti biudžeto planui buvo galima mokėjimus arba pirkimus/pardavimus po vieną atidarius detaes ir pasirinkus paskyrimą biudžeto planui. Šis funkcionalumas išliko, tačiau Jūsų patogumui realizavome masinį mokėjimų paskyrimą. Tai atliekama pasirinkus mokėjimus   -> filtrų pagalba išsifiltravus biudžeto planams nepaskirtus mokėjimus  -> pasižymėjus norimus priskirti mokėjimus  spaudžiama “Pažymėtų paskyrimas biudžeto planui” . Mokėjimus, kurie atitiks daugiau nei vieną biudžeto plano detalią eilutę, reikės paskirti po vieną parenkant reikiamą plano eilutę.