2020 m. birželio 4 d.

1.74.24.xxxx

 

DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA

 1. Atsižvelgiant į vartotojų poreikius, realizuota galimybė Bylos lauką Dokumento kortelėje padaryti privalomu lauku. Bylos privalomas laukas konfigūruojamas kiekviename registre atskirai. Atsidarius registro pagrindinę informaciją padaryta galimybė pasirinkti “Dokumentas turi būti įdėtas į bylą”  Tokiu atveju, registruojant dokumentą į atitinkamą registrą Bylos laukas bus privalomas ir jo nepasirinkus sistema neleis užregistruoti dokumento .
 2. Sutvarkyta pasikartojanti spausdinimo tiesiai iš dokumento kortelės klaida. Dabar dokumentą galima sėkmingai spausdinti tiesiai iš dokumento kortelės .
 3. Sutvarkyta problema, kada dėl klaidos, kai kuriais atvejais, nebuvo galima pakoreguoti rengiamo dokumento tiesiai Dokumento kortelėje. Dabar šis funkcionalumas pilnai sutvarkytas. Dokumentai, iki jų patvirtinimo gali būti koreguojami online t.y. įkeltas dokumento failas koreguojamas tiesiai iš dokumento kortelės jo nesaugant kompiuteryje ir neįkėlinėjant iš naujo. Atsidarius dokumento kortelę, esant poreikiui koreguoti įkelto dokumento informaciją spaudžiama {Redaguoti failą} ->Atidaromas pats dokumento failas  Atsidariusiame dokumento faile koreguojama dokumento informacija ir spaudžiama Saugoti -> Išsaugojus dokumentas uždaromas ir sistemoje spaudžiama {Gerai} . Pakoregavus dokumento peržiūroje pasikeičia dokumento tekstas.
 4. Vartotojų patogumui realizuotas funkcionalumas dėl dokumentų išorinių adresatų kūrimo. Nuo šiol siunčiant dokumentus į išorę el.paštu galima bus susikurti adresatą – pavadinimas, el.pašto adresas – ir jį rinktis siunčiant dokumentą, kad nereikėtų kiekvieną kartą įvedinėti gavėjų el.pašto adresų. Spaudžiama Siųsti el.paštu ->adreso Kam laukelyje rašomas gavėjo pavadinimo ar el.pašto fragmentas ir pasirenkama iš siūlomų  jeigu reikiamo parnerio nerandama reikia jį susikurti. Tai atliekama paspaudus tritaškį ir “+” Įrašomas pavadinimas, el.pašto adresas ir saugoma bei uždaroma. Paieškos lauke vykdoma sukurto adresato paieška, spaudžiama {Siųsti} ir {Gerai} Sukurtas gavėjas bus išsaugotas adresatų knygelėje ir sekantį kartą jau bus parenkamas iš sąrašo. Gavėjai gali būti pasirenkami vienas ir daugiau.
 5. Realizuota Metaduomenų kortelė siunčiant ADOC dokumento rinkinį. Norint dokumentą nusiųsti su metaduomenų kortele, renkamasi {Siųsti ADOC}  -> Dokumentas pasirašomas m.parašu -> Atsidariusiame siuntimo lange parenkami adresatai, įrašoma dokumento tema ir spaudžiama {Siųsti}. El.paštu sugeneruojamas ADOC dokumentas ir PDF dokumento nuorašas su Metaduomenų kortele .
 6. Realizuotas funkcionalumas, kad kartą įvedus pasirašymo duomenis t.y. telefono numerį ir asmens kodą, šie duomenys užsisaugo ir sekantį kartą parašo duomenų laukai užsipildo automatiškai .
 7. Vartotojų patogumui sukurtas paieškos laukas Pranešimuose, kad patogiau ir greičiau galima būtų išsifiltruoti reikiamas veiklas pagal:
  • Gavėjus
  • Siuntėjus
  • Tipą
  • Antraštę
  • Siuntimo datą
  • Atlikimo terminą
  • Pabaigos datą

.

ATASKAITOS

 1. Spausdinio “Ūkinio inventoriaus nurašymo aktas (kaina su PVM)” dalyje, kurioje turėtų būti fiksuojamos medžiagos, pripažintos naudingomis atliekomis bus sugeneruojamos tik trys tuščios eilutės. Iki šiol buvo sugeneruojama tiek kiek buvo nurašomo turto eilučių. Patikslintas stulpelio “Eksploatacijos pradžios data” datos surinkimas. Data bus sugeneruojama iš nurašymo operacijos detalių stulpelio “Gavimo data”.
 2. Sutvarkyta ataskaita DU3_1 Pažyma dėl darbo užmokesčio – dienpinigių priskaitymai bus generuojami 8 – tame stulpelyje “kitų išmokų”, ne 5-tame, kaip iki šiol.

PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

 1. Būna atvejų, kai suteiktos kasmetinės atostogos sutrumpinamos dėl ligos ar kitais atvejais ir pasibaigus nedarbingumui iš karto pratęsiamos. Sutvarkytas atostogų skaičiavimas kad pratęsus atostogas būtų parenkama ne skaičiuojamo mėnesio VDU suma, bet ta VDU suma, kuri buvo taikoma apmokėjimui už atostogas skaičiavimui iki jų nutraukimo.Naujoje atostogų operacijoje , kuri kuriama nutrauktų atostogų pratęsimui, eilutėje “Pratęsiamos atostogos” pridėjus sutrumpintą operaciją, atostogų skaičiavimui būtų parenkama ne skaičiuojamo mėnesio VDU suma, bet ta VDU suma, kuri buvo naudojama 1-moje operacijoje (iki nutraukimo) .
 2. Programoje yra sukurti nauji atskaitymų kintamieji: DAV Dienpinigių avansas, DIIK Dienpinigių išmokėjimas.Kai darbo užmokesčio žiniaraštyje bus priskaitymas AUK Apmokėjimas už komandiruotes, atskaitymuose bus sugeneruojama nauja DIIK Dienpinigių išmokėjimas eilutė.DAV Dienpinigių avansas. Prie darbo sutarties pridėjus kintamąjį DAD Dienpinigių avanso dydis ir įvedus reikšmę, dienpinigių avansas kuriamas įprastai – Personalas ir atlyginimai->Avansai skyrelyje. DAV Dienpinigių avansasatskaitymas gali būti pridėtas ir tiesiog DU žiniaraštyje.