2019 m. birželio 13 d.

1.74.17.xxxx

 

ATASKAITOS

 1. Atnaujinta ataskaitos KS02 Investicijų ketvirtinė statistinė ataskaita versija.
 2. Papildytos ataskaitos FR06_1 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (8 VSAFAS, 1 priedas) 3.3 eilutės taisyklės, papildant DK sąskaita 8231302. Visa eilutės duomenų surinkimo sąlyga yra tokia: Aukščiau nurodytos sąskaitos Kredito apyvarta traukiant tik operacijas kurios kontuojasi su buhalterine sąskaita 8710001 arba 822xxxx arba 8710101 arba 8706001 arba 8231302 per pagal filtre pasirinktą periodą (nuo… Iki…).
 3. Pakeistas ataskaitos ZNM04 Skolos priminimų sąrašas detalus pavadinimas iš SKOLOS PRIMINIMAS į PRIMINIMAS APIE SKOLĄ.
 4. Pardavimo sąsakaitų spausdiniuose: Sąskaita faktūra, PVM Sąskaita Faktūra atlikti pakeitimai. Spausdinio lentelėje papildomai yra pridėti du stulpeliai: “Nuolaida” ir “Kaina su nuolaida”, po lentele pridėta nauja eilutė “Nuolaidos suma”.
 5. Sutvarkytas ataskaitos IT15 TURTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS spausdinimas, kad forma tilptų į du A4 formato lapus.

ILGALAIKIS TURTAS

 1. Ilgalaikio turto modulyje atsidarius IT kortelę Papildomoje informacijoje yra laukas Išleidimo (pagaminimo) data, pakeistas šio lauko pavadinimas į Pagaminimo (statybos) data

 2. Atlikti pakeitimai, kad Ilgalaikio turto kortelės pagrindinėje informacijoje laukai “Įsigijimo data” ir “Naudojimo būklė” būtų aktyvūs prie visų IT kortelės statusų, kad galima būtų šiuos laukus laisvai koreguoti.

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 1. Sutvarkyta problema, kad 2019 metais išmokėta premija skaičiuojant VDU nebūtų dauginama iš 1,289 koeficiento.

PRIEŽIŪROS MODULIS

 1. Sutvarkytas žymėjimas Lankomume, kai nelankymo operacijos laikotarpyje buvo prieššventinė diena. Iki šiol nelankymo operacijoje įvestos prieššventinės darbo (lankymo) dienos žymėjimas buvo užpildomas iš grafiko, kaip lankytos dienos. Žymėjimas sutvarkytas – jeigu prieššventinė diena yra darbo (lankymo) diena ir ji patenka į nelankymo operacijos laikotarpį – ji bus žymima žymėjimu ne iš grafiko, o tokiu žymėjimu, koks yra operacijoje.
 2. Sutvarkytas NFS kintamojo priskaitymas, kai skaičiuojamu laikotarpiu yra prieššventinė diena. Iki šiol į NFS priskaitymo skaičiavimą ji buvo patraukiama kaip lankytina (darbo) diena, todėl rezultatas buvo neteisingas. Dabar NFS priskaitymo skaičiavimui naudojamos to mėnesio darbo dienos ir lankytos dienos.

DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA

 1. Realizuotas funkcionalumas dėl tiesiai iš DVS sistemos į išorę siunčiamo dokumento teksto. Atitinkamai sukonfigūravus nustatymus, siunčiant dokumentą į išorę siunčiamo pranešimo teksto lauke automatiškai įsikels dokumento data, numeris ir pavadinimas bei norimas tekstas.Sistemos nustatymuose reikia atlikti sekančius konfigūravimo žingsnius: Administravimas -> Vertimai → paieškos lauke įvedamas tekstas “bodytex” ir spaudžiama paieška → atidaromas Web.Mlt.EmailBodyText ir suvedamas norimas pranešimo tekstas
 2. Realizuotas įrašų saugos funkcionalumas:Norint, kad prie dokumentų registrų įrašų saugos būtų pridėti visi vartotojai, bet jie apriboti pagal katalogus t.y. prie katalogų pridėti tik vartotojai, kurie turi matyti dokumentus tame registre, reikia atlikti sekančią konfigūraciją:
  • Prie registro pridedami vartotojai ar vartotojų grupė ir pasirenkama Ribota rolė
  • Prie katalogų įrašų saugos pridedami tik tie asmenys/grupės, kurie turi matyti dokumentus tame kataloge, o kurie katalogų dokumentų matyti negali – nepridedami.

Su tokiomis konfigūracijomis darbuotojas galės sukelti dokumentą ir priskirti jam priskirtam katalogui bei užregistruoti registre. Dokumentas bus matomas tik tiems naudotojams, kurie turi teisę prie katalogo arba dokumentas bus priskirtas per veiklas.