2019 m. balandžio 30 d.

1.74.16.xxxx

 

ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MODULIS

 1. ŽNM modulyje pakeisti išskirtinumų tipų, kurie pažymi nedarbingumo lygius, pavadinimai:
  • Pirmos grupės neįgalumas pakeistas į Sunkaus neįgalumo lygis;
  • Antros grupės neįgalumas pakeistas į Vidutinio neįgalumo lygis

ATASKAITOS

 1. Sutvarkyta ataskaitos  DU10 SAM P3 lauko taisyklė, kad būtų vertinamos kintamojo PIP galiojimo datos.
 2. Papildytos DU5_12 Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ataskaitos taisyklės, kad būtų sugeneruojami darbuotojai, kuriems darbo sutarties Kintamųjų reikšmėse yra nustatytas PAK – Politiko atlyginimo koeficientas.
  Atkreipkite dėmesį, kad darbo sutarties kintamųjų reikšmėse prie kintamųjų turi būti uždėta data nuo kada šie kintamieji galioja. Priešingu atveju į ataskaitą DU5_12 Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis nebus sugeneruojami duomenys apie nustatytą darbo užmokestį.
 3. Užkelta nauja ataskaitos ST03 DA – 01 Darbo apmokėjimo statistinė ataskaita versija.
  Taip pat patikslintos ataskaitos taisyklės, kad į 7 eil . Nereguliarios premijos, priedai ir vienkartinės piniginės išmokos būtų įtraukiamos priskaitymo PUPR – Priemoka už papildomas funkcijas (Projektai) sumos.
  Po taisyklių atnaujinimo į ataskaitos 7 eil . nepateks PUKK – Priemoka už kvalifikacinę klasę priskaičiuotos sumos.

DARBO UŽMOKESTIS

 1.  Sutvarkyta suminės darbo laiko apskaitos prastovų ir delspinigių skaičiavimas už laikotarpį, kada darbo sutarčiai ne visą suminės apskaitos laikotarpį taikoma suminė apskaita. Tokiu atveju SAAUV ir SAAUP skaičiuojami tik už tą laikotarpį, kada sutartis turėjo požymį Suminė.

DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA

 1. Sutvarkytas PDF dokumento formato pasirašymas mobiliuoju parašu.

NEKILNOJAMOJO TURTO MODULIS

 1.  Konsoliduotoje NT ataskaitoje NT: Parduotas pakeistas datos filtras, kad būtų galimybė pasirinkti data nuo…iki

PIRKIMAI IR PARDAVIMAI

 1. Pakoreguotos PVM Sąskaita Faktūra ir PVM_saskaita_faktura taisyklės, kad stulpelyje Kaina be PVM EUR reikšmė būtų imama ne iš pardavimo sąskaitos stulpelio Op. kaina, bet iš stulpelio Kaina .

DETALIZACIJOS

 1. Norint detalizacijose atsidarius operacijos detales, Tipe pasirinkus detalizaciją {Paskirtis} eilės tvarka (pagal abėcėlę) surikiuoti paskirties sąrašą, tai galima atlikti Navigacija->Administravimas->Sąrašai- > Paskirtis. Atidarius Paskirties sąrašą, eilutėje {Rūšiuoti pagal nutylėjimą}  pasirinkti pagal ką norima rūšiuoti:
  • Pagal prioritetą
  • Pagal eilės numerį
  • Pagal tekstą
   Pasirinkus reikiamą nustatymą ->Saugoti .

PRIEŽIŪROS MODULIS

 1. Sutvarkytas Priežiūros lankomumo poilsio dienų žymėjimas, kai sukurtos nepertraukiamos nelankymo operacijos laikotarpiu poilsio diena sutampa su prieššventine diena.
  Poilsio diena, kuri sutampa su prieššventine diena bus žymima P, o ne operacijoje įvestu žymėjimu.