2018 m. rugsėjo 20 d.

1.74.10.xxxx

 

ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MODULIS

 1. Deklaracijos kvito barkode asmens kodas pakeistas į mokėtojo kodą.
 2. Asmens kodas pakeistas į mokėtojo kodą šiose ataskaitose:
  • Deklaracijos kvitas;
  • ZNM11 Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo kortelė;
  • ZNM04 Skolos priminimų sąrašas detalus;
  • ZNM07 Žemės mokesčio skolos priminimų sąrašas;
 3. Sukurtas naujas filtras „Rodyti įm./asm. kodus“. Šio filtro pagalba galima generuoti ataskaitas su įm./asmens kodais ar be jų. Filtras įkeltas šioms ataskaitoms:
  • ZNM03 Mokėtojų balansas;
  • ZNM01 Deklaracijų sąrašas;
  • ZNM07 Žemės mokesčio skolos priminimų sąrašas.
 4. Žemės sklypuose -> sklypo savybių istorija  Sukurti nauji parametrai:
  •  DUJPL – Magistralinių dujotiekių, naftotiekių apsaugos zonų plotai;
  • PIEVPL – Natūralių pievų, ganyklų plotai;
  • UŽSTATYTA – Žemės sklypo užstatymo koeficientas;
  • ELPL – Elektros linijos apsaugos plotas, ha;
  • PL110 – Vandens plotas, ha;
  • PL106 – Miško plotas, ha;
  • PL113 – Pelkių plotas, ha;
  • PL114 – Pažeistos žemės plotas, ha;
  • PL115 – Nenaudojamas plotas, ha;
  • BALAS – Žemės našumo balas.
 5. Mokėjimai -> Skolų dengimai Paieškos filtrų kriterijuose pridėtas naujas kriterijus – Mokėtojo kodas. Filtravimas pagal šį kriterijų bus vykdomas pagal partnerio numerį.

PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

Įkelta nauja metinė gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos forma GPM312

DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA

Dokumentai -> Registro dokumentai -> Pagrindinėje registro informacijoje esantis laukas “Korespondencijos tipas” padarytas privalomai užpildomu lauku.