2018 m. lapkričio 22 d.

1.74.11xxxx

 

ATASKAITOS

 1.  Ataskaitos DU5_12 Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pakeitimai:
 • Sutvarkyta, kad ataskaitos Pareiginė alga/ pagrindinis atlyginimas sumos stulpelyje būtų patraukiami duomenys, jeigu sutartyje nustatytas ne AK Atlyginimo koeficientas, o NA Nustatytas atlyginimas.
 • Sutvarkyta, kad ataskaitos Priemokos sumos stulpelyje būtų patraukiami duomenys, jeigu sutartyje nustatytas ne procentinis dydis, o suma.
 • Sutvarkyta, kad KNMA (koeficientas nuo minimalios mėnesinės algos) į pagrindinio atlyginimo stulpelį būtų išskaičiuojamas priklausomai nuo etato dydžio.
 • Įterptas VI Valandinio įkainio stulpelis ir išskaičiuotas pagrindinis atlyginimas pagal jį.
 • Įterptas Pareiginės algos kintamoji dalis stulpelis, kad būtų ataskaitoje atvaizduojamas nustatytas procentinis dydis ir jo suma.
 • Spausdinyje paslėptas Pareigybių grupės stulpelis, bet filtruose nurodžius pareigybių grupę, ataskaitoje duomenis išfiltruoja.
 • Užkelta stulpelių numeracija.
 • Sutvarkyta, kad ataskaitos spausdinys būtų talpinamas į vieną lapą iš pločio.

MOKĖJIMAI -> SKOLŲ DENGIMAI

 1. Sutvarkyta mokėjimų paieška pagal “Mokėtojo kodą” Skolų dengimuose

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 1. Sutvarkyta, kad darbuotojo atostogų laikotarpiu sutrumpinus atostogas dėl nedarbingumo, įvestos ligos operacijų dienos nesifiksuotų darbo sutartyje-> atostogos korekcijos eilutėje, taip uždidinant sukauptų atostogų dienas.

ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS

 1. Sutvarkyta Žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymas, kada nuomininkas turi daugiau nei vieną nuomos sutartį ir vienai ar kelioms iš jų turi būti taikoma lengvata. Iki šios buvo, jeigu sklypo, kuriam turi būti taikoma lengvata, plotas mažesnis už sklypo, kuriam lengvata netaikoma, plotą, tokiu atveju lengvatos nepritaikydavo nei vienam. Taigi ši vieta sutvarkyta ir lengvatos pritaikomos reikiamiems sklypams.
 2. Atlikti pataisymai, kad Žemės nuomos modulyje -> Asmenų registro bendrame asmenų paieškos lauke Asmens kodų stulpelyje ateitų teisingo formato asmens kodų duomenys.

BIUDŽETO PLANAVIMAS

 1. Sutvarkytas Biudžetų planų koregavimo funkcionalumas