2018 m. gruodžio 31 d.

1.74.13.xxxx

 

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 1. Įvesti darbo užmokesčio dydžiai įsigaliojantys nuo 2019-01-01:
  • MMA Minimalus mėnesio atlyginimas sena reikšmė galioja iki 2018-12-31, nauja nuo 2019-01-01. Nauja reikšmė – 555 Eur.
  • MVI Minimalus valandinis įkainis sena reikšmė galioja iki 2018-12-31, nauja nuo 2019-01-01. Nauja reikšmė – 3,39 Eur.
  • BMA Bazinis mėnesinis atlyginimas sena reikšmė galioja iki 2018-12-31, nauja nuo 2019-01-01. Nauja reikšmė – 173 Eur.
  • PABD Pareiginio atlyginimo bazinis dydis sena reikšmė galioja iki 2018-12-31, nauja nuo 2019-01-01. Nauja reikšmė – 173 Eur.
 2. Atlikti reikiami pakeitimai susiję su Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimais:
  • Kadangi nebelieka priedų už kvalifikacines klases, prie darbo sutarčių papildomos informacijos reikės panaikinti priskirtas klases  .
  • Nuo 2019-01-01 valstybės tarnautojų atlyginimai bus skaičiuojami pagal 10 pareigybių, kurioms numatyti koeficientų intervalai. Tokiam skaičiavimui sistemoje sukurtas naujas kintamasis TAK (Tarnautojų atlyginimo kintamasis). Prie valstybės tarnautojų darbo sutarčių kintamuosiuose reikės pridėti TAK kintamąjį nurodant reikšmę bei galiojimą. Pridėjimas atliekamas sekančiai: Spaudžiama Redaguoti darbo sutartį (arba Keisti darbo sutartį jeigu norima matyti pakeitimų istoriją) -> Kintamuosiuose Naujas -> Pasirenkama TAK kintamasis -> Įrašoma Reikšmė ir galiojimas (nebūtina).
 3.  Atlikti pakeitimai, kad procentinis priedas už stažą valstybės tarnyboje būtų skaičiuojamas kas metus pridedant po 1 %.
 4.  Įvesti pakeitimai susiję su VDU (Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimu). Atliekant priskaitymus 2019 metais, kuriuose įtakos turi VDU, kada dalyvauja 2018m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiai, jų priskaitymai bus dauginami iš koeficiento 1,289.
 5. Atlikti pakeitimai susiję su socialinio draudimo įstatymais:
  • Pakeisti privalomojo sveikatos draudimo, darbuotojo socialinio draudimo bei darbdavio socialinio draudimo tarifai įsigaliojantys nuo 2019-01-01. Kintamųjų tarifus galima matyti Personalas ir atlyginimai -> Konfigūracijos -> Kintamųjų reikšmės.
  • Sukurtas naujas kintamasis PIP (Pensijų įmokų procentas) papildomo pensijų kaupimo procentui pasirinkti, kadangi nuo 2019-01-01 šie procentai gali skirtis. PKPF kintamųjų galiojimo terminai sudėti iki 2019-01-01. Prie darbuotojų kintamųjų, kuriems turi būti taikomas papildomos pensijos procentinis tarifas, nuo 2019-01-01 reikia pridėti kintamuosius PIP reikšmės lauke nurodant mokamą pensijos procentą.
 6.  Atlikti GPM pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2019-01-01:
  • Pakeista GPM apskaičiavimo formulė: NPD apskaičiuojamas pagal formulę NPD = 300 – 0,15 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 2019-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis).
  • Neįgalumo NPD dydžiai.
  • Taipogi įvesti du GPM tarifai – 20 % visiems DU priskaitymams išskyrus ligą ir 15% GPM tarifas ligai.
   NPD bus pritaikomas proporcingai ligai ir kitiems priskaitymams.
 7. Užkeltos 2019 metų išskirtinės kalendorinės dienos.

KOMANDIRUOTĖS

 1. Atnaujinti komandiruočių šalių dienpinigių įkainiai. Juos galima rasti Personalas ir atlyginimai -> Konfigūracija -> Komandiruočių šalys.

EKONOMINĖ KLASIFIKACIJA

 1. Ekonominių eilučių paieškos lange naujas stulpelis “Galioja iki”, kuriame bus galima matyti ekonominių eilučių galiojimą. Jeigu ties ekonomine eilute stulpelis tuščias, vadinasi ekonominė eilutė yra galiojanti, tuomet reikia žiūrėti, koks viešojo sektoriaus planas – šiems metams galiojantis yra tas pats kaip ir pernykštis, atitinkamai išlaidų ar pajamų, kurio pavadinime yra “… nuo  2018 m.
 2. Sukurtas ir pagal nutylėjimą užkeltas filtras, kad būtų matomos tik galiojančios eilutės Norint matyti ir pasirinkti ekonomines eilutes, kurios galiojo iki 2019-01-01, reikia raudono kryželio paspaudimu išvalyti paieškos filtrą ir vykdyti paiešką
 3. Sutvarkyti stulpelių pločiai, kad viešojo sektoriaus plano pavadinimas tilptų į stulpelio plotį. Jeigu, atsidarius ekonominių eilučių paiešką, matysite, kad pavadinimas vis tik netelpa, reikia atlikti sekančius žingsnius:
  • Ant bet kurio stulpelio pavadinimo paspaudus dešinį pelės klavišą pasirinkti Tinkinti -> Atstatyti pagal nutylėjimą
 4. Prie Produktų->Viešajame sektoriuje pridėtos ekonominės eilutės pakeistos naujomis, galiojančiomis nuo 2019-01-01. Rankiniu būdu šioje vietoje jokių keitimų atlikti nereikės .                                                                           SVARBU!!! Vykdant pirkimus už 2018 m., kuriuose dalyvauja produktai, kurių viešajame sektoriuje yra pridėta ekonominė, paskyrime biudžetui būtina pirmiausiai ištrinti ekonominę Sąmatos straipsnio laukelyje ir tik tada vykdyti paskyrimą sąmatai ir ekonominei. Tam tikslui, kad būtų parinkta iki 2019-01-01 galiojusi ekonominė eilutė