2018 m. gruodžio 12 d.

1.74.12.xxxx

 

PERSONALAS IR ATLYGINIMA

1. Suminė darbo laiko apskaita. Sukurtas funkcionalumas suminės darbo laiko apskaitos sutartims, laiko apskaitai ir darbo užmokesčio priskaitymams:

 • Darbo sutartyse atsirado naujas požymis – Suminės darbo laiko apskaito .
 • Įvesta galimybė pasirinkti suminės darbo laiko apskaitos laikotarpį, kuriam pasibaigus būtų paskaičiuojami Viršvalandžiai/Prastovos. Jį rasite Personalas ir atlyginimai -> Konfigūracijos -> Kintamųjų reikšmės-> Reikšmė SAP (Suminės apskaitos periodas)  ir reikšmės laukelyje nurodyti įmonėje nustatytą Suminės apskaitos periodą mėnesiais:
 • Automatiškas Viršvalandžių/Prastovų skaičiavimas DU žiniaraštyje atitinkamai pagal faktiškai išdirbtas valandas palyginus su nustatyta darbo valandų norma.
 • Suminės darbo laiko apskaitos darbo grafikų kūrimas, kuriuose darbas švenčių dienomis automatiškai bus žymimas FD (faktiškai dirbtas laikas) ir DS (Darbas švenčių ir poilsio dienomis).
 • Atostogų apskaita esant suminei darbo laiko sutarčiai ir suminiam darbo grafikui. Suminės darbo laiko apskaitos darbuotojo atostogų laikotarpiui nereikės keisti darbo grafikų – atostogos bus paskaičiuojamos pagal standartinę darbo laiko apskaitą atsižvelgiant į darbuotojo darbo valandų normą ir darant prielaidą lyg darbuotojas dirbtų kiekvieną dieną.

Visą veiksmų sekos aprašymą rasite šioje instrukcijoje: Suminė DU apskaita 

2.  Galimybė darbo sutartyse pasirinkti 5-ių ar 6-ių darbo dienų savaitę . Pagal nutylėjimą prie sutarčių      parinkta 5 darbo dienų savaitė. Esant poreikiui šį požymį pakeisti, reikia “Redaguoti darbo sutartį” ir lauke “Darbo savaitė” pakeisti reikšmę. Esant 6-ių darbo dienų savaitei:

 • Sutartyje “Darbo valandų normos kintamasis” turi būti parenkamas DVN – Darbo valandų norma arba DLNPG – Darbo laiko norma pagal grafiką.
 • Atostogų apskaitoje atostogautos ir sukauptos atostogų dienos apskaitomos atitinkamai pagal 6 d.d. savaitę.
 • Skaičiuojant Kompensaciją už nepanaudotas atostogas (KUNA) bus vertinama 6 d.d. savaitė.

3.  Galimybė pasirinkti sutrumpintą darbo laiko normą. Ši reikšmė bus parenkama prie Darbo sutarties kintamųjų, prieš tai paspaudus “Redaguoti darbo sutartį” ir pasirinkus kintamąjį DSDLN – Darbo sutarties darbo laiko norm air reikšmėse įrašant normos reikšmę pilnam etatui. Pateikiame pavyzdį: .

Jeigu taikoma standartinė t.y. 8 val. darbo diena – nieko rinktis nereikia!

4. Nuo 2018 gruodžio 1 dienos keičiasi išskaitų iš darbo užmokesčio dydžiai. Minėti dydžiai patvirtinti 2002 m. vasario 28 d. LR Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-743 736 straipsnyje . 2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1460 pakeitimo įstatymu, numatyta, kad pagal kelis vykdomuosius dokumentus iš skolininkui priklausančio darbo užmokesčio bei jam prilyginamų išmokų galima išlaikyti ne daugiau kaip trisdešimt procentų.

Vadovaujantis šiomis nuostatomis, sistemoje atlikti atitinkami pakeitimai ir Maksimalaus nuskaitymo vykdomiesiems dokumentams procentas pakeistas į 30% (iš buvusio 50%).

Esant poreikiui, šį procentinį dydį bet kada nesunkiai galima pakeisti atsidarius Personalas ir atlyginimai -> Konfigūracijos -> Reikšmės pagal nutylėjimą -> Maksimalaus nuskaitymo vykdomiesiems dokumentams procentas -> jį atsidarius įvesti naują reikiamą reikšmę -> Saugoti ir uždaryti.

FINANSAVIMAS IR BIUDŽETAI

Vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos nauja redakcija (LR  FM  2018-11-07 įsakymo Nr.  1K-381), Sistemoje atlikti pakeitimai – sukeltos pasikeitusios ekonominės klasifikacijos eilutės.

 • Pasikeitusios ekonominių klasifikacijų eilutės įsigalios nuo 2019-01-01.
 • Poreikiui esant, jau galima generuoti 1/12 sąmatų versijas. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad generuojant 1/12 sąmatos versiją, ties pasikeitusiomis ekonominių klasifikacijų eilutėmis, planą reikės įsirašyti rankiniu būdu.

ATASKAITOS

1. Galimybė koreguoti ataskaitų filtrų konfigūracijas išsaugant ir papildant prieš tai buvusias. Kaip pavyzdys, ataskaitos filtruose buvo išsaugotos sąmatos  Norint prie jų prisidėti papildomai vieną ar kelias sąmatas, nereikės iš naujo visų pasirinkti, o tiesiog papildomai pridėti reikiamą(-as) ar ištrinti nereikalingas. Filtrus galima išsaugoti per “Konfigūruoti ataskaitą” mygtuką .

2. Keliose ataskaitose sukurti nauji filtrai:

 • BP6 ir BP2 Biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitose filtras “Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis”, kurio pagalba galima sugeneruoti ataskaitą tik su reikiamomis ekonominėmis klasifikcijomis.
 • Ataskaitoje BP-16 Programos sąmata (BFP-1) filtras “Slėpti tuščias eilutes”, kurio pasirinkimu galima sugeneruoti ataskaitą slepiant tuščias eilutes.

3. Nuo šiol, vykdant efektyvesnę skolų kontrolę, sugeneravus pardavimo Sąskaita faktūra spausdinį, bus galimybė matyti pirkėjo neapmokėtą skolos likutį iki sąskaitos išrašymo, išrašytos sąskaitos sumas, bei bendrą skolos likutį įvertinant ir ankstesnį neapmokėtą įsiskolinimą.

4. Įkelta nauja ataskaitos DU18 NP-SD Pranešimas išmokai skirti formos versija

5. Ataskaita FA8 Mokesčio už vaikų išlaikymą papildyta nauju stulpeliu “Savivaldybės kompensuojama maisto gamybos išlaidų suma už laikotarpį”.

ILGALAIKIS TURTAS

1. Padaryta galimybė automatiškai koreguoti ilgalaikio turto detalizacijas .

2. Sutvarkyta vieta, kada atliekant ilgalaikio turto pardavimą be likutinės vertės, parduodamas produktas neturėdavo reikiamų detalizacijų. Su atnaujinimais ši funkcionalumas pakeistas, kad visos produktas “atsineštų” visas reikiamas detalizacijas.