IT kortelės skaidymas

Pasitaiko atvejų, kada reikia skaidyti sukurtą ilgalaikio turto kortelę, arba vienos IT kortelės vertes sumažinti, o kitos padidinti. Tokiais atvejais vadovaukitės šiuo aprašymu:

  1. Stabdykite nusidėvėjimą.
  2. Pastato senoje kortelėje darykite Ilgalaikio turto operaciją Ilgalaikio turto įsigijimo nusidėvėjimo koregavimas, detalėse pridėkite iškeliamą nusidėvėjimo sumą su minuso ženklu. Tvirtinkite su korespondencija Nusidėvėjimo koregavimas (jeigu tokios nematysite – kreipkitės į konsultantus, sutvarkysime).
  3. IT kortelėje, iš kurios iškeliate, darykite Ilgalaikio turto operaciją Ilgalaikio turto vertės mažinimas. Detalėse pridėkite visą reikiamą iškelti įsigijimo sumą. Tvirtinkite su korespondencija IT detalizacijų keitimas (nurašymas).
  4. Aktyvuokite nusidėvėjimą.

 

Kurkite naujas korteles arba esamose kortelėse, kurių vertes reikia padidinti, atitinkamomis sumomis atlikite šias operacijas:

  1. Ilgalaikio turto vertės didinimas. Detalėse pridėkite sumą, kuri lygi kortelės įsigijimo sumai. Detalizuokite. Pridėkite detalę IT naudojimas veikloje. Tvirtinkite su korespondencija Ilgalaikio turto detalizacijų keitimas (pajamavimas).
  2. Ilgalaikio turto įsigijimo nusidėvėjimo koregavimas. Detalėse pridėkite sumą (be minuso), kuri priklauso tos kortelės nusidėvėjimui. Patikrinkite, ar detalėse yra detalė IT naudojimas veikloje. Tvirtinkite su korespondencija Nusidėvėjimo koregavimas ( jeigu tokios nematysite – kreipkitės į konsultantus, sutvarkysime).
  3. Įveskite kortelę į eksplotaciją.